Algemene voorwaarden

Laatst herzien – 28 september 2022 Versie 1.1

Download en bekijk onze Algemene voorwaarden voor de webshop

Inleiding

Welkom op Hondennamen.nl. Via deze website en in het bijzonder het discussieforum wil Hondennamen.nl de kennisuitwisseling over puppies en alles wat daar bij komt kijken in de breedste zin bevorderen. Zowel experts als andere geïnteresseerden krijgen hiervoor ruimte op de website.

Om de communicatie, de sfeer en de veiligheid van de website te waarborgen heeft Hondennamen.nl algemene voorwaarden opgesteld. Door gebruik te maken van de website als bezoeker of als lid aanvaard je automatisch de algemene voorwaarden van Hondennamen.nl. Dit betekent dat je je dient te houden aan de ge- en verboden die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Registratie

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wil invoeren. Om een reactie te plaatsen bij een artikel, blog of op het forum en voor het aanmaken van een profiel is het registreren van persoonsgegevens echter noodzakelijk. Hoe Hondennamen.nl omgaat met de persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid.

Voor het aanmaken van een profiel moet je minimaal zestien jaar oud zijn, of toestemming hebben gekregen voor het aanmaken van een profiel van je ouders of een andere wettelijke voogd. Als je jonger dan 16 jaar bent en zonder toestemming een profiel hebt aangemaakt, mogen wij je profiel verwijderen.

Huisregels

De community is opgericht om de kennisuitwisseling in de breedste vorm te bevorderen. Wij vinden het echter wel belangrijk dat dit op een respectvolle manier gaat. Hondennamen.nl heeft daarom de volgende huisregels opgesteld:

 1. Plaats geen uitlatingen die beledigen, laster of smaad bevatten.

 2. Plaats geen discriminerende of haatzaaiende berichten.

 3. Plaats geen link naar teksten die een smaad, laster of belediging bevatten of een haatzaaiende of discriminerende inhoud bevatten.

 4. Plaats geen link naar pornografische websites, goksites of andere websites met illegale doeleinden of strekking.

 5. Plaats en/of verstuur geen worm, virus of spam op/naar de website en haar leden.

 6. Baseer je berichten op de waarheid en feiten, plaats geen onwaarheden of misleidende teksten.

 7. Gebruik geen teksten of afbeeldingen van derden zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen. Hondennamen.nl is niet verantwoordelijk voor het schenden van auteursrecht door leden.

 8. Gebruik de community, het forum en je persoonlijke profiel niet voor commerciële doeleinden.

 9. Om het forum overzichtelijk te houden, vragen we je te beperken tot het onderwerp dat besproken wordt. Je kunt altijd een nieuw topic beginnen, als jouw reactie te veel dreigt af te wijken van het originele topic.

Naast deze huisregels dien je je ook te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Als je in strijd handelt met de huisregels of de Nederlandse wet- en regelgeving kan Hondennamen.nl maatregelen nemen.

Aansprakelijkheid

Hondennamen.nl stelt de website en de inhoudelijke artikelen met de grootst mogelijke zorg samen, doch aanvaardt Hondennamen.nl geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Daarnaast is zij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruiken van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen gebruiken.

Content van derden

Hondennamen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, waaronder de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit en juistheid, van geplaatste informatie van derden. Hieronder vallen de blogs, de reacties op de blogs, de bijdragen op het forum en eventuele verwijzingen en links naar andere websites. Hondennamen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Zodra wij onjuistheden op het spoor komen zullen we deze aanpassen. Echter zijn wij niet in staat alle onderwerpen constant te volgen, daarom roepen we jouw hulp in. Als je ergens informatie aantreft die in strijd is met de huisregels of de wet, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Plaats in de e-mail een link naar de pagina waarop de huisregels of de wet zijn overtreden en vervolgens zullen wij er naar kijken en mogelijk actie ondernemen.

Rechten Hondennamen.nl

Hondennamen.nl streeft ernaar de gebruiksvriendelijkheid van de website zo optimaal mogelijk te houden. Het overtreden van de huisregels en de wet wordt daarom aangepakt. Hondennamen.nl behoudt zich het recht voor de volgende acties te nemen om de kwaliteit van de website te waarborgen:

 1. Het sluiten van een topic.

 2. Het verplaatsen van een topic.

 3. Berichten aanpassen of verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing.

 4. Waarschuwing geven tot blokkering of verwijdering van een lid.

 5. Een lid verwijderen of blokkeren, met of zonder voorafgaande waarschuwing.

Boetebeding

Hondennamen.nl hecht veel waarde aan de communicatie en discussies op de website. De pagina’s mogen alleen gebruikt worden voor particuliere doeleinden. Op het reclame maken of plaatsen van spam in topics, berichten, reacties, afbeeldingen of met enige informatie op je profiel zonder voorafgaande toestemming van Hondennamen.nl staat een boete van 500 euro per gebeurtenis. Dit kunnen wij zonder waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst van je eisen. In samenwerking is reclame wel mogelijk, neem voor meer informatie over een samenwerking contact op via onderstaande contactgegevens.

Hondennamen.nl vindt de bruikbaarheid en kwaliteit van de website zeer belangrijk, het verstoren hiervan wordt daarom bestraft. Voor het plaatsen van een worm of virus Hondennamen.nl een boete eisen ter hoogte van de daadwerkelijk geleden schade. Dit kunnen wij zonder waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst van je eisen.

Wijziging algemene voorwaarden

Hondennamen.nl behoudt het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. Wij adviseren je dan ook regelmatig de algemene voorwaarden te bekijken. Grote wijzingen laten wij tijdig aan je weten. Dit kunnen wij doen door de wijzigingen te mailen of duidelijk op de homepage te vermelden.

Contact

Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden, wil samenwerken of een melding wil doen van het overtreden van een verbod kun je contact met ons opnemen:

Hondennamen.nl
Burgemeester Smeelelaan 15
5144 AP Waalwijk
woef@hondennamen.nl
+31 6 485 689 84