Privacy- en cookieverklaring

Via de website www.hondennamen.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden vinden jouw privacy belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring beschrijven wij onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten bezoekers van Hondennamen.nl en onze nieuwsbriefleden hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van Hondennamen.nl deel jij de volgende gegevens met ons:

 1. De geboortedatum van de pup

 2. Het hondenras

 3. Je e-mailadres

Wij verwerken deze gegevens alleen als jij deze zelf met ons hebt gedeeld. Het is altijd mogelijk om je je gegevens weer te (laten) verwijderen.

Daarnaast maakt Hondennamen.nl gebruik van cookies. Hierover meer onder de tussenkop Cookies.

Doel van de persoonsgegevens die wij verwerken

De geboortedatum van je pup, het ras en jouw e-mailadres gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

De geboortedatum hebben we nodig om de nieuwsbrieven die we versturen zo relevant mogelijk te maken.

Welke cookies wij precies plaatsen en met welk doel staat onder onze tussenkop Cookies.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Hondennamen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor onze bezoekers of nieuwsbriefleden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Hondennamen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

De geboortedatum, het hondenras en je e-mailadres bewaren wij alleen zolang je nog ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Twee keer per jaar verwijderen wij alle gegevens van nieuwsbrief leden die langer dan 6 maanden geen nieuwsbrief hebben ontvangen of geopend.

Onder de tussenkop Cookies staat per cookie wat de bewaartermijn is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondennamen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Het kan zijn dat wij een bedrijf of freelancer inschakelen voor de verdere ontwikkeling van Hondennamen.nl. Indien het nodig is dat deze partij bij jouw persoonsgegevens kan, zullen wij met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hondennamen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp. Dat betekent dat de geboortedatum van je pup, het ras en e-mailadres bij hen zijn opgeslagen. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten, maar wordt ook veel gebruikt in Nederland. Hondennamen.nl en Mailchimp hebben een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Hondennamen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Hondennamen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat Hondennamen.nl jouw cookievoorkeuren kan opslaan en dat de puppy checklist jouw gegevens bewaart.

De gebruikte functionele cookies

 1. Naam: allowcookieforsite

 2. Bewaartermijn: 1 jaar

 3. Functie: In deze cookie wordt bijgehouden of je akkoord bent met het plaatsen van cookies.

 1. Namen: checklist-*

 2. Bewaartermijn: 1 jaar

 3. Functie: In deze cookies wordt bijgehouden dat je iets op onze puppy checklist hebt afgestreept, deze wordt alleen gebruikt bij het opnieuw weergeven van de checklist.

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken we onder andere om bezoekersaantallen te bekijken, om te zien met welke apparaten en browsers onze website wordt bezocht en hoe bezoekers door onze site navigeren. Met deze gegevens kunnen wij Hondennamen.nl verder optimaliseren voor jou als bezoeker.

De gebruikte analytische cookies

 1. Naam: _ga, _gid en _gat

 2. Bewaartermijn: _ga en _gid 2 jaar, _gat 1 minuut

 3. Functie: Deze cookies zijn nodig om Google Analytics goed te laten werken. Met Google Analytics kunnen we onder andere zien hoeveel mensen Hondennamen.nl bezoeken en welke pagina’s ze bekijken. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat jouw gegevens geanonimiseerd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

3rd party cookies

3rd party cookies zijn cookies van die op Hondennamen.nl geplaatst worden, maar door andere bedrijven worden gebruikt. Op sommige pagina’s op Hondennamen.nl worden dit soort cookies geplaatst. Dit zijn cookies die door onze adverteerders of tussenpersonen van adverteerders geplaatst worden en jouw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte advertenties kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook door Hondennamen.nl gebruikt worden om jou op andere website advertenties van Hondennamen.nl voor te schotelen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kun je zelf doen via de links ‘Geboortedatum wijzigen’, ‘E-mail voorkeuren wijzigen’ of ‘Afmelden’ onder iedere nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hondennamen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar woef@hondennamen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hondennamen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Hondennamen.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Hondennamen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via woef@hondennamen.nl.

Over deze privacy- en cookieverklaring

De basis van deze privacy- en cookieverklaring hebben wij gemaakt met behulp van de Privacyverklaring generator van veiliginternetten.nl. Deze hebben we verder gespecificeerd waar nodig en op verschillende plekken ten behoeve van de leesbaarheid aangepast.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk of heb je nog vragen over deze privacy- en cookieverklaring, laat het ons dan weten via woef@hondennamen.nl.

Wij behouden het recht om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Hierbij zullen wij blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Om op de hoogte te blijven raden we je aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op: 15-08-2019

Contactgegevens

Hondennamen.nl
Villa Fonteinkruid 31
5146AD Waalwijk
woef@Hondennamen.nl
+31 6 485 689 84

KVK: 55778119
BTW: NL153372631B01
IBAN: NL 62 RABO 0118 5238 21

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 (feestdagen uitgezonderd). Wij streven ernaar vragen per e-mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.